Poäng i speedway

Poäng i speedway

Precis som med själva motorcykeln så är beräkningen av poäng i speedway ganska speciell i förhållande till andra racing- och rallysporter. Varför detta upplägg finns till att börja med är i likhet med exemplet med själva maskinen också svårt att motivera, men man får anta att det har att göra med själva kulturen som finns inom speedway. Till att börja med så är det värt att notera att den vanligaste tävlingsformen för speedway är i lag. En förare tillhör alltid ett lag och tävlar nästan alltid tillsammans med sitt lag, och det vanligaste upplägget är att fyra förare finns på banan samtidigt, vilket ger att två lag med två förare i varje gör upp om poängen i varje lopp. Poängen fördelas enligt följande: ettan får tre poäng, tvåan får två poäng, trean får ett poäng och den som kommer fyra blir utan poäng. Av detta följer att maximal poäng för ett lag per lopp är fem poäng och som minst en poäng. När denna situation uppstår så kallas det för en ”femetta”, eftersom det vinnande laget med sin förstaplats och sin andraplats får fem poäng medan motståndarlaget bara lyckades knipa en poäng. Efter att en tävling är avslutad så sparas ändå poängen som varje tävlande har tagit, eftersom det finns en annan regel gällande poäng i speedway. Den säger att ett lag i en viss liga inte får ha mer än ett visst antal poäng från förra säsongen, och detta innebär att förare (ofta stjärnorna inom laget) måste byta klubb ofta. Det innebär också att många förare kör i flera ligor samtidigt, till exempel så körde Tony Rickardsson simultant för svenska ligan och även den polska och...

Läs mer

Motorcykeln

En motorcykel för speedway var från början en vanlig motorcykel (under sportens ungdom), men har med modifieringar och regeländringar från internationella förbundet gjort att den motorcykel eller ”maskin” som man ofta säger nu i modern tid är något helt annat. Det första som man noterar är att motorcykeln i speedway ser något annorlunda ut: ett grövre bakdäck jämfört med framdäck och en kort och rak framgaffel. Ramen är dessutom smal vilket gör att cykeln ser ut som något som en cirkusartist på 1950-talet skulle använda. Enligt reglementet så måste en motorcykel som används i speedway vara helt driven av metanol, och inget annat drivmedel är tillåtet. Dessutom så måste cykeln väga som minst 77 kilogram och får ej vara utrustad med broms. Vidare så får cykeln inte ha växlar (i praktiken så har den bara en växel med andra ord). De motorcyklar som används har en motor som i regel befinner sig i liggande ställning, även om det också förekommer stående motorer. Ingen elektronik är tillåten i motorns eller motorcykelns komponenter, utan cykeln måste vara helt analog. Inte heller får det finnas några keramiska delar som inte är övertäckta. Man får använda metaller av skiftande sort i tillverkningen av motorcyklar i speedway, men metallen titan är absolut förbjudet. Som framgår ovan så är det ganska så rejäla krav som kringgärdar motorcykelns utformning i sporten speedway. Faktum är att det är svårt att hitta någon annan sport, motorsport eller annan, som har lika digra regler kring material och fordon. Det är oklart varför vissa regler gällande motorcykeln finns över huvud taget, men man tror att det kan ha att göra med att man vill bevara sportens särart, och inte få den att sammanblandas med fordon i andra...

Läs mer