Motorcykeln

En motorcykel för speedway var från början en vanlig motorcykel (under sportens ungdom), men har med modifieringar och regeländringar från internationella förbundet gjort att den motorcykel eller ”maskin” som man ofta säger nu i modern tid är något helt annat. Det första som man noterar är att motorcykeln i speedway ser något annorlunda ut: ett grövre bakdäck jämfört med framdäck och en kort och rak framgaffel. Ramen är dessutom smal vilket gör att cykeln ser ut som något som en cirkusartist på 1950-talet skulle använda. Enligt reglementet så måste en motorcykel som används i speedway vara helt driven av metanol, och inget annat drivmedel är tillåtet. Dessutom så måste cykeln väga som minst 77 kilogram och får ej vara utrustad med broms. Vidare så får cykeln inte ha växlar (i praktiken så har den bara en växel med andra ord). De motorcyklar som används har en motor som i regel befinner sig i liggande ställning, även om det också förekommer stående motorer. Ingen elektronik är tillåten i motorns eller motorcykelns komponenter, utan cykeln måste vara helt analog. Inte heller får det finnas några keramiska delar som inte är övertäckta. Man får använda metaller av skiftande sort i tillverkningen av motorcyklar i speedway, men metallen titan är absolut förbjudet. Som framgår ovan så är det ganska så rejäla krav som kringgärdar motorcykelns utformning i sporten speedway. Faktum är att det är svårt att hitta någon annan sport, motorsport eller annan, som har lika digra regler kring material och fordon. Det är oklart varför vissa regler gällande motorcykeln finns över huvud taget, men man tror att det kan ha att göra med att man vill bevara sportens särart, och inte få den att sammanblandas med fordon i andra...

Läs mer