Lagbygget

Lagbygget

Speedway är som bekant en lagsport där klubbarna sätter ihop sina lag inför varje säsong, inte helt olikt det sätt man bygger lag på inom tex fotbollsvärlden där man skapar klubblag och sätter ihop landslag inför stora mästerskap som EM och VM. Du kan läsa mer om EM i fotboll på denna sida om du är intresserad. Men inom Speedway har man också möjlighet att toppa sitt lag om man hamnat långt efter i en tävling. Lagbygget är dock omgärdat av en del regler som sätter ramar för klubbarnas möjligheter att värva nya förare och att toppa sina lag.

Varje klubb måste i god tid innan säsongsstarten rapportera in vilka förare som ska ingå i laget. På samma sätt måste förare som önskar byta klubb inför nästkommande säsong ansöka om ett klubbyte i god tid, förare i utländska klubbar är undantagna från denna regel. Den 1:a december brukar vara sista datum för att rapportera in lagen och att registrera ett klubbyte, men reglementet kan ändras.

Lagen består av sammanlagt åtta förare, varav tre är reserver som kan bytas in om någon av de ordinarie förarna är förhindrade att starta racet.

Precis som i fotboll får inte förarna byta klubb hur som helst under pågående säsong eller under pågående mästerskap, du kan läsa om vad som gäller i EM här. I speedway får klubbyte endast göras under det så kallade transferfönstret som är öppet en gång om året under specifika datum. Under dessa datum får ändringar i laget ske och klubbar får ta in och släppa förare för att försöka förbättra sina chanser för resten av säsongen. Vanligen är transferfönstret sex dagar långt och är schemalagt till juni månad.

I speedway är det vanligt att toppa lagen. Detta får endast göras om vissa kriterier uppfylls, tex att tävlingen är inne på sjätte heatet och att laget ligger under med minst sex poäng. Det är med andra ord inte tillåtet att toppa laget hur som helst eller i vilket heat som helst.

Regelverket sätter också stopp för hur många bra förare ett lag får ha. Alla förare samlar personliga poäng under tävlingsracen och i varje lag får förarnas sammanlagda poäng inte överstiga en viss summa. På så sätt begränsas klubbarnas möjligheter att fylla ett lag med enbart de bästa förarna.